Blog ini berisi kumpulan-kumpulan artikel, tips n trik, tutorial, iklan, dan lain-lain.


Pages

Sunday, January 20, 2013

Wawancara

Wawancara yaiku nggolek informasi saka wong kang diarani narasumber. Anggone wawancara wong kang luwih tuwa kudu nggatekake tata kramane basa. Babagan kang perlu digatekake sadurunge nindakake wawancara, yaiku :

  1. Nemtokake topik wawancara
  2. Nemtokake tujuane ( informasi apa kang pengen digoleki )
  3. Nyiapke pitakon-pitakon
  4. Nemtokake sapa narasumbere
  5. Gawe janji karo narasumber, kapan lan ning papan ngendhi anggone ketemu kanggo wawancara ( amrih becik iku manut kabiasane narasumber ).
Sabanjure wektu wawancara kudu nggatekake babagan kaya in ngisor iki :
  1. Miwiti wawancara kanthi salam.
  2. Nganggo basa kang sopan lan miturut unggah-ungguhing basa.
  3. Pandelengane tumuju marang narasumber.
  4. Aja menehi pitakon-pitakon kang wangsulane " iya " utawa " ora ".
  5. Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasi. 
Semoga bermanfaat...

1 comment:

:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =)) :7 B-) :-S #:-S 7:) :(( :)) /:) O:-) :-B =; I-) 8-| L-) :-a :-$ [-( :O) 8- 2:-P (:| =P~ #-o =D7 :-SS @-) :^o :-w 7:P 2):) :-c :-h 8-7 X_X :!! \m/ :-q :-bd ^#(^ :ar!

Selamat datang di dsedayu18, Terima kasih telah berkunjung di blogku.. Semoga blog ini bermanfaat bagi anda!!